Enstavs parkett

Når man hører ordet “parkett” er det vanlig at man tenker på tregulv generelt. Sannheten er at parkett kun innbefatter tregulv som har en delt oppbygning, gjerne med et topplag i heltre mens resten av gulvet består av for eksempel kryssfiner eller annet materiale.  Det er med andre ord ikke et gjennomgående heltregulv. Grunnen til at parkett er den vanligste typen gulv er fordi det i stor grad holder seg mer formstabil enn hva heltregulv vil.

Treverk er et levende materiale som vil reagere på ytre påkjenninger som blant annet relativ luftfuktighet og temperatur. Nordiske land har store svingninger i luftfuktigheten som en følge av de ulike årstidene, i tillegg til store variasjoner mellom innland og kyst. Parkett er derfor det gulvet som er anbefalt til nordiske hushold og bygg, og er det de fleste av oss er kjent med når det gjelder tregulv.

Det krysslaminerte bunnsjiktet bidrar med en “push-and-pull”-effekt som har som mål å utligne alle kreftene som treverket blir utsatt for. Resultatet blir dermed mindre bevegelser som bidrar til å forhindre sprekking, kuving eller at gulvet slår seg.

Parkett vil se og oppleves helt likt som et gjennomgående heltregulv.

Enstavs parkett

Enstavs parkett betyr at hvert gulvbord består av en sammenhengende finerplate med treverk på toppen av det krysslaminerte bunnsjiktet. De fleste er vant til to- eller trestavs parkett som er gulvbord med to eller tre finerplater i bredden på planken. Disse er ofte i tillegg ganske korte, slik at gulvet vil ha mange tverrgående skjøter i lengderetningen.

Heltre sitt utseende – parkett sin kvalitet

Skovin fører kun enstavs parkett. Enstavs parkett gir rommet et eksklusivt utrykk og gir samtidig følelsen av at det er et gjennomgående heltregulv man går på. Velger du å legge enstavs har du også muligheten til å velge den dimensjon du ønsker at plankene skal ha. Vi fører alt fra 6,5cm helt opp til 50cm brede gulvbord. De fleste velger stort sett bredder fra 18,5cm til 28,5cm til rom der stue, spisestue og kjøkken går i ett, og gjerne smalere gulvbord til mindre rom som f.eks. soverom, gang og kontor. Om du har varme i undergulvet anbefaler vi ikke å ha bredere gulv enn 24,5cm.

Vi har størst utvalg i eik og våre vanligste tykkelser er 15mm og 20mm. 15 mm leveres med et toppsjikt på 4mm heltre eik og 20mm leveres med et toppsjikt på 6mm heltre eik. Disse kan slipes henholdsvis 1-2 og 2-3 ganger.

Parkett i lengder opp til rundt 4 meter leveres i bord med not og fjær på alle fire sider og monteres sammen ved at de skyves inn i hverandre i tillegg til å bli limt til et stabilt underlag (f.eks. betong, avretningsmasse, gulvspon eller lignende). 

Parkett inkluderer klikkparkett som har et eget legge- og låsesystem.

Fas og micro fas

Fas er en liten skrå kant man gjerne har på en del trematerialer. Vi leverer det som standard av både estetiske og sikkerhetsmessige årsaker. Micro fas på langsiden av gulvbordene er med på å definere gulvet og understreke bredden på plankene. Sikkerhetsmessig unngår du skarpe kanter og høydeforskjeller («topping») dersom det skulle være noen ujevnheter i undergulvet.

For de som ikke ønsker fas leverer vi også gulv uten, men ved en slik løsning er det anbefalt å legge ubehandlet tregulv som kan slipes ned og behandles etter installasjon. Her vil du da få en sømløs og slett overflate, samt muligheten for å påvirke fargen på parketten.

Vi kan også levere gulv med bred fas på både langsider og kortsider. Plankene blir da veldig tydelig definert og gir et unikt uttrykk.