Kvistsorteringer

Eikegulv kommer i forskjellige sorteringer med ulik mengde kvist. Alle våre eikegulv er av slaget europeisk eik – et treslag som har vist seg å være det beste alternativet for norske forhold.

Ulike parkettleverandører bruker gjerne forskjellige navn på kvistsorteringene sine. Dette kan ofte gjøre det vanskelig å orientere seg. Av og til snakker man om «kvalitet» når man snakker om kvistsorteringer i eikegulv, men det mener vi kan være misvisende. Grunnen er at i en eikestokk vil det være flest planker som har kvist i seg, og derfor vil planker uten kvister være noe dyrere. Dette kalles ofte finere sortering, eller bedre kvalitet, selv om den objektive kvaliteten er tilnærmet lik. Vi mener at et eikegulv med spill og kvister passer godt til mange prosjekter, og at det er det enkelte utseendet man er på jakt etter som burde styre hvilken sortering man velger. Hos Skovin har vi hovedsakelig tre kvistsorteringer; Premier, Rustikk A og Rustikk.

 

Premier-sortering (også kalt Premier 1-bis) – Tilnærmet ingen kvist

Premier-sortering er en svært fin sortering som er tilnærmet uten kvist. Gulv i denne sorteringen vil fremstå som rene og mer rolige i overflaten. Du vil fortsatt få den gode følelsen av at du går på et ordentlig tregulv ved hjelp av strukturen i treets overflate. Årringene er med på å gi gulvet en levende karakter.

Med denne sorteringen kan du forvente lite kvist (opp til maks. 15 mm), lite sprekker (opp til maks. 20mm) og naturlige fargeforskjeller. Det er ikke tillatt med yteved, endesprekker, insektskade, kjerne, inngrodd bark, vekstdefekter og mekaniske defekter.

 

Prosjektbilder som viser Premier-kvistsortering

 

Rustikk A-sortering – Lite kvist 

Rustikk A er en sortering med noe kvist i overflaten. Her kommer det tydelig frem at det er et ordentlig tregulv. Generelt sett ved en totalleveranse vil det kunne forekomme noe kvist på stort sett alle plankene, det er også mulig å få et par planker med mindre kvist. Ønsker du å gjemme unna kvist kan det gjøres under fast inventar som for eksempel kjøkken eller garderober.

Med denne sorteringen får du lite kvist (opp til maks. 40mm), lite sprekker (opp til maks. 20mm), naturlige fargeforskjeller og noe yteved (opp til maks. 10mm). Det er ikke tillatt med endesprekker, insektskade, kjerne, inngrodd bark, vekstdefekter eller mekaniske defekter.

 

Prosjektbilder som viser Rustikk A-kvistsortering

 

Rustikk-sortering (også kalt Rustikk miks) – Med kvist

Rustikk eller Rustikk miks er en sortering med mer kvist og liv i overflaten. Kvisten forekommer gjerne tettere og oftere på de lange gulvbordene. Det er med på å gi rommet et unikt og rustikt særpreg. Alle gulvene våre leveres med kvistfyll, og fargen skal gjerne gjenspeile kvistens naturlige farge.

Sorteringen er en 50/50 blanding av Rustikk A og Rustikk B. Dvs. at det vil være en del kvist og liv i treet, det vil kunne være noe yteved og enkelte åpne sprekker, samt at gulvet har naturlige fargeforskjeller.

For Rustikk B kan du få kvist opp til maks. 80mm, defekter i overflaten opp til maks. 60mm, yteved opp til maks. 25mm, endesprekker opp til maks. 150mm, vekstdefekter opp til maks. 10mm, samt at kjerner er tillatt. Det er ikke tillatt med insektskade, inngrodd bark og mekaniske defekter.

 

Prosjektbilder som viser Rustikk-kvistsortering

 

Generelt sett vil gulvene være godt innenfor hva som er tillatt i hver kategori.

 

Vær oppmerksom på at bildene over kun gir en indikasjon på hva du kan forvente deg og at det aller beste er å komme innom showrommet vårt for å se eksempler i den fargen du ønsker deg.

Her kan du lese mer om Skovins tekniske produktinformasjon